Výzva MŮJ KLUB 2022!

 

 

Národní sportovní agentura zveřejnila Výzvu MŮJ KLUB 2022.

Výzva je zaměřena na podporu sportovišť a sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 20 let.

Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 21. října do 30. listopadu 2021.

Kompletní znění výzvy si můžete stáhnout ZDE.

 

NA CO JE MOŽNÉ DOTACI MŮJ KLUB 2022 VYUŽÍT?

 • sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku od 3 do 20 let,
 • zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce žadatele,
 • činnosti zahrnující provoz a údržbu sportovních zařízení do výše max. 50% dotace.

Na rozdíl od minulého roku se Národní sportovní agentura vrací ke sloučení programů podpory sportující mládeže a zabezpečení provozu a údržby sportovních zařízení. Žadatel může využít až 50 % dotace na úhradu nákladů na provoz sportovního zařízení ve vlastnictví, dlouhodobém nájmu nebo dlouhodobé výpůjčce (kde druhou smluvní stranou je státní subjekt, územní samosprávný celek a subjekty s jejich majetkovou účastí nebo jiný spolek, působící v oblasti sportu). Jako dlouhodobý nájem/výpůjčka je brána smlouva na minimálně 5 let, která bude v platnosti alespoň do 31.12.2022.

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN?

Oprávněným žadatelem jsou spolky, tedy regionální tělovýchovné nebo tělocvičné jednoty a sportovní kluby, které:

 • organizují každodenní sportovní činnost pro děti a mládež
 • hlavnímu předmětu činnosti – sportu – se věnují min. 2 roky
 • jsou bezúhonnou a bezdlužnou osobou (tzn. nebyly pravomocně odsouzeny a nemají dluhy vůči Finanční správě ČR, Celní správě ČR, na pojistném atd.)
 • evidují min. 10 osob ve věku od 3 do 20 let
 • mají stanoveny členské příspěvky v min. výši 100 Kč/osoba/rok za kalendářní roky 2021 a 2022

JAKÁ BUDE VÝŠE DOTACE?

Výše dotace bude stanovena na základě rozsahu sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku od 3 let (ročník narození 2019) do 20 let (ročník narození 2002) uvedených v příloze žádosti:

Kategorie 1: Sportovci ve věku 3 až 20 let (ročník narození 2019 až 2002) s předpokládanou účastí na tréninkové jednotce minimálně 1 x týdně

Kategorie 2: Sportovci ve věku 6 až 20 let (ročník narození 2016 až 2002) s předpokládanou účastí na tréninkové jednotce minimálně 2 x týdně, kteří se zároveň účastnili alespoň na 6 soutěžních dnech za období 36 měsíců zpětně ode dne podání žádosti.

Výpočet výše dotace bude proveden podle následujícího vzorce:

A = Počet sportovců žadatele kategorie 1 * 1 800 Kč

B = Každému sportovci z kategorie 1, který zároveň splňuje podmínku věku 11 až 16 let (ročník narození 2011 až 2006), bude částka dle písmena A navýšena o 500 Kč.

C = Počet sportovců žadatele kategorie 2 * 2 500 Kč

D = Každému sportovci z kategorie 2, který zároveň splňuje podmínku věku 11 až 16 let (ročník narození 2011 až 2006), bude částka dle písmena C navýšena o 800 Kč.

Celková výše dotace = A+B+C+D

VYUŽITÍ IS ČUS PRO IMPORT DO REJSTŘÍKU SPORTU

Česká unie sportu již minulý rok vytvořila pro členské tělovýchovné jednoty a sportovní kluby, které využívají informační systém IS ČUS k evidenci členské základny, funkcionalitu – tlačítko „Export rejstřík“. Kluby si tak mohou jednoduše vyexportovat soubor s daty o sportovcích a trenérech bez nutnosti dalších úprav.

Žluté tlačítko „Export rejstřík“ naleznete po přihlášení do IS ČUS v sekci Členové či Oddíly, vždy na konci stránky v pravém rohu. Vygenerovaný export obsahuje již pouze osoby pro platný rejstříkový zápis – to jest sportovce a trenéry, velikost členské základny v exportu tedy může být menší než je celkový počet členů v IS ČUS!

 

 

 

Po stažení souboru (formát *.csv) do počítače je třeba jej otevřít v programu Excel, uložit a teprve poté nahrát do Rejstříku!

 

NA CO LZE DOTACI VYUŽÍT?

 • zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce sportovní organizace
 • zabezpečení údržby a provozování sportovních zařízení ve vlastnictví, dlouhodobém nájmu nebo dlouhodobé bezplatné výpůjčce spolku, tyto náklady mohou být hrazeny maximálně do výše 50 % přidělené dotace
 • osobní náklady zaměstnanců – trenérů a členů realizačního týmu, do maximální výše 50 tis. Kč na osobu a měsíc (bez příslušných zákonných odvodů), hodinová sazba dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ) nesmí překročit 400 Kč / hodinu
 • trenérské služby, metodické služby, služby fyzioterapie, služby výživového poradenství, služby psychodiagnostiky a služby technického a servisního zabezpečení; jedná-li se o služby OSVČ platí limit do maximální výše 50 tis. Kč na osobu a měsíc
 • další služby a na spotřební materiál
 • nájem a podnájem včetně vybavení , standardní úrazové a cestovní pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění sportovních potřeb a sportovního materiálu
 • cestovné, startovné a výdaje/náklady na dopravu
 • ubytování a stravování pořízení drobného hmotného majetku, jehož pořizovací cena za 1 ks DHM nebo 1 souboru věcí DHM je nižší/rovno 60 tis. Kč bez DPH
 • pořízení drobného nehmotného majetku nebo 1 licence na užívání NHM, jehož pořizovací cena je nižší/rovna 80 tis. Kč bez DPH

JAK SE ŽÁDOST PODÁVÁ?

Žádost je možné zpracovat od 21. října do 30. listopadu 2021 do 12:00 hod. prostřednictvím formuláře elektronické žádosti, který je součástí Rejstříku sportu.

Žádost lze podat jedním z následujících způsobů:

Elektronicky přímo v Rejstříku sportu, pokud je do Rejstříku sportu přihlášena oprávněná/zmocněná osoba žadatele jednou z forem e-identity (NIA)

V případě, že žadatel využívá pro přihlášení do Rejstříku sportu uživatelské jméno a heslo, je nutné po elektronickém podání vygenerovat žádost PDF a doručit NSA do lhůty 30. 11. 2021 do 12:00 hod. jedním z následujících způsobů:

Elektronicky na emailovou adresu podatelnamk2022@agenturasport.cz (pouze pokud má žadatel platný kvalifikovaný elektronický podpis, nebo využije možnost autorizované konverze úředně ověřené listinné formy vygenerované žádosti v pdf), emailová zpráva se žádostí musí být označena číslem žádosti.

Elektronicky do datové schránky poskytovatele ID vnadiz2. Odesílající datová schránka musí být datová schránka žadatele.

Listinná žádost (v takovém případě musí být podpis na vygenerované žádosti úředně ověřen): doručit osobně na podatelnu NSA na adrese: Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, a to v pracovní dny v úředních hodinách, nebo na tuto adresu v listinné podobě doporučeně zaslat společností, která poskytuje poštovní služby.

 

Zdroj: ptupraha.cz

Soubory ke stažení

Vyhledávání

Novinky

DOTAČNÍ VÝZVA MŮJ KLUB 2024

Národní sportovní agentura zveřejnila Výzvu MŮJ KLUB 2024. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování mládeže…

více »

Slunečná neděle přivedla na Den náborů a sportu rekordní počet dětí!

Druhou záříjovou neděli se uskutečnil ve venkovním areálu Slavie v Orlické kotlině třetí ročník Dne náborů a sportu za účasti celkem 42 sportovních klubů z Hradce Králové.

více »

Národní sportovní agentura zveřejnila výzvy MŮJ KLUB 2023 a MŮJ KLUB 2023 – Pohyb a zdraví – 2. kolo

Druhé kolo tradičních dotačních výzev je spuštěno od 13. září do 9. října a je určena žadatelům prvního kola, kteří neuspěli z důvodu administrativní chyby. 

více »

Třetí ročník Dne náborů a sportu 2023 je za dveřmi!

Náborová akce Den náborů a sportu opět druhou záříjovou neděli ukáže královéhradecké veřejnosti možnost nejen klubového sportování, ale i volnočasových aktivit pro děti, mládež i…

více »

Inspirace pro hradecká sportoviště v partnerském polském Walbrzychu

Přinášíme vám informace o víceúčelové sportovní hale v polském Walbrzychu, které je partnerským městem Hradce Králové. Předseda Královéhradecká unie sportu Jakub Lejsek Walbrzych…

více »

Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců, sportovních kolektivů a osobností v oblasti sportu 2022

Město Hradec Králové ve spolupráci s Královéhradeckou unií sportu připravilo druhé společné vyhlášení nejúspěšnějších sportovců, sportovních kolektivů a osobností města Hradec…

více »
všechny novinky

Menu