Vyúčtování dotací Můj Klub 2020 (MŠMT) a Covid - Sport (NSA) do 15.2. 2021!

Blíží se termíny pro vyúčtování dotací – Můj klub 2020 (MŠMT) a Covid-Sport (NSA) do 15.2.2021.

MŠMT: MŮJ KLUB

Termín vyúčtování: do 15.2.2021

Forma: tištěná a naskenovaná elektronická zároveň

Formulář: Vyúčtování a vypořádání Můj klub 2020

Výtah z pokynů: Vyúčtování musí obsahovat všechny povinné dokumenty, které příjemce dotace nejpozději do 15. 2. 2021 (doporučujeme nahrání i zaslání provést v termínu dřívějším, a to do 31. 1. 2021) nahraje do systému IS-SPORT a současně odešle v listinné podobě nebo prostřednictvím vlastní datové schránky (DS spolku, který je příjemcem dotace) na adresu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 – Malá Strana (ID datové schránky: vidaawt) Na obálku či v předmětu datové zprávy příjemce uvede: „ VYÚČTOVÁNÍ MŮJ KLUB 2020 – 502020_2B_XXXX“. Místo XXXX příjemce uvede poslední čtyřčíslí Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Příjemce má také povinnost sestavit a do 30.6.2021 uveřejnit v systému IS-SPORT roční zprávu o činnosti s účetní závěrkou za rok 2020.

Návod: Manuál pro vyúčtování a vypořádání dotace

Odkaz na zdrojové stránky: https://www.msmt.cz/sport-1/

 

NSA: COVID SPORT

Termín vyúčtování: do 15.2.2021

Forma: naskenovaná elektronická

Formuláře: Vyúčtování dotaceČestné prohlášení

Výtah z pokynů: Předložení Vypořádání a vyúčtování na NSA předepsaných formulářích proběhne v systému, ve kterém žadatel žádal o dotaci. Systém bude pro tyto účely otevřen nejpozději do 29.1.2021. Vyúčtování musí obsahovat všechny povinné dokumenty vyúčtování, a to: vyúčtování dotace ve formátu XLSX (2. a 3. list formuláře), podepsaná a naskenovaná Úvodní strana ve formátu PDF (1. list formuláře), podepsané a naskenované Finanční vypořádání ve formátu PDF (4. list formuláře), podepsané a naskenované Čestné prohlášení o vyloučení duplicitní úhrady nákladů hrazených z dotace z dalších veřejných zdrojů ve formátu PDF a účetní sestavu jednotlivých dokladů hrazených z dotace, případně také avízo vratky.

Návod: Pokyny k vyúčtování dotace a Návod k vyplnění formuláře

Odkaz na zdrojové stránky: https://agenturasport.cz/dotace/

 

Zdroj: ptupraha.cz

Obrázky

Menu