NSA zveřejnila výzvu MŮJ KLUB 2023 POHYB A ZDRAVÍ

Národní sportovní agentura zveřejnila Výzvu MŮJ KLUB 2023 – POHYB A ZDRAVÍ. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, u kterých mládež sportuje jedenkrát týdně. Z výzvy je zřejmé, že bez datové schránky se žadatelé neobejdou.

Národní sportovní agentura zveřejnila Výzvu MŮJ KLUB 2023 – POHYB A ZDRAVÍ. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, u kterých mládež sportuje jedenkrát týdně. Z výzvy je zřejmé, že bez datové schránky se žadatelé neobejdou.

 

NA CO JE MOŽNÉ DOTACI POUŽÍT?

Dotaci je možné využít na následující oblasti podpory:

 

sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku 3 až 14 let (ročníky 2020 až ročníky 2009),

zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce žadatele.

Sportovec může být zařazen do žádosti Výzvy 24/2022 – „Můj klub 2023 Pohyb a zdraví“  pouze za předpokladu, že nebyl tento sportovec (stejné RČ) u stejného žadatele (stejné IČO) zařazen v rámci žádosti o poskytnutí dotace do seznamu sportovců v jakékoliv kategorii sportovců dle bodu 12.4. Výzvy 21/2022 – „Můj klub 2023“.

 

Oprávnění žadatelé a způsobilé náklady jsou identické jako v řádné výzvě Můj klub 2023, s výjimkou zabezpečení údržby a provozování sportovních zařízení, která ve výzvě MK23 Pohyb a zdraví není zahrnuta.

 

Částka určená na jedno dítě je jednotná, a to ve výši 900 Kč.

 

KDY A JAK SE ŽÁDOST PODÁVÁ?

Žádost je možné podávat v termínu od 12:00 hodin dne 16. listopadu do 12:00 hodin dne 16. prosince 2022, a to výhradně na elektronickém formuláři, který je součástí Rejstříku sportu, a odeslat v rámci Jednotného dotačního portálu (JDP).

 

Odesláním žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím JDP není žádost ještě podána. Vyplněný elektronický formulář je nutné vygenerovat ve formátu PDF a zaslat – včetně všech příloh – datovou zprávou do datové schránky poskytovatele.

 

JINÝ ZPŮSOB PODÁNÍ NEŽ PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÉ SCHRÁNKY NENÍ MOŽNÝ.

 

Důležité informace:

  • ID datové schránky (DS) poskytovatele je vnadiz2
  • datová zpráva musí být označena číslem žádosti
  • datová zpráva musí být podána z datové schránky žadatele nebo datové schránky zmocněnce
  • nově se žádost zasílá vč. všech příloh
  • žádost o poskytnutí dotace je podána okamžikem doručení zprávy do DS poskytovatele

VYUŽITÍ IS ČUS PRO IMPORT DO REJSTŘÍKU SPORTU

Česká unie sportu již předloni vytvořila pro členské tělovýchovné jednoty a sportovní kluby, které využívají informační systém IS ČUS k evidenci členské základny, funkcionalitu – tlačítko „Export rejstřík“. Kluby si tak mohou jednoduše vyexportovat soubor s daty o sportovcích a trenérech bez nutnosti dalších úprav.

 

Žluté tlačítko „Export rejstřík“ naleznete po přihlášení do IS ČUS v sekci Členové či Oddíly, vždy na konci stránky v pravém rohu. Vygenerovaný export obsahuje již pouze osoby pro platný rejstříkový zápis – to jest sportovce a trenéry, velikost členské základny v exportu tedy může být menší než je celkový počet členů v IS ČUS! Po stažení souboru (formát *.csv) do počítače je třeba jej otevřít v programu Excel, uložit a teprve poté nahrát do Rejstříku!

 

Zdroj: www.ptupraha.cz (https://www.ptupraha.cz/2022/10/nsa-zverejnila-dotacni-vyzvu-muj-klub-2023-pohyb-a-zdravi/)

Vyhledávání

Novinky

NSA zveřejnila výzvu MŮJ KLUB 2023 POHYB A ZDRAVÍ

Národní sportovní agentura zveřejnila Výzvu MŮJ KLUB 2023 – POHYB A ZDRAVÍ. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, u kterých mládež sportuje jedenkrát týdně. Z výzvy je…

více »

TIPSPORT Sportuj s námi v roce 2023

Projekt Tipsport Sportuj s námi bude pokračovat i v roce 2023. Cílem tohoto sportovního projektu zůstává aktivněji zapojit širokou veřejnost do sportovních aktivit. Organizátoři…

více »

NSA vypíše novou výzvu „Můj klub 2023 – Pohyb a zdraví“

V souvislosti s dosavadní zkušeností fungování dotační výzvy Můj klub se od nového roku rozdělí poskytování financí do dvou dotačních výzev, Můj klub 2023 a Můj klub…

více »

DOTAČNÍ VÝZVA MŮJ KLUB 2023

Národní sportovní agentura zveřejnila Výzvu MŮJ KLUB 2023. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování mládeže…

více »

VYUŽITÍ IS ČUS PRO IMPORT DO REJSTŘÍKU SPORTU

Česká unie sportu již minulý rok vytvořila pro členské tělovýchovné jednoty a sportovní kluby, které využívají informační systém IS ČUS k evidenci členské základny, …

více »

DEN NÁBORŮ A SPORTU PŘILÁKAL VÍCE NEŽ 600 DĚTÍ!

Druhou záříjovou neděli se uskutečnil ve venkovním areálu Slavie v Orlické kotlině druhý ročník Dne náborů a sportu za účasti více než 40 sportovních klubů z Hradce Králové. …

více »
všechny novinky

Menu