NSA zveřejnila výzvu MŮJ KLUB 2023 POHYB A ZDRAVÍ

Národní sportovní agentura zveřejnila Výzvu MŮJ KLUB 2023 – POHYB A ZDRAVÍ. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, u kterých mládež sportuje jedenkrát týdně. Z výzvy je zřejmé, že bez datové schránky se žadatelé neobejdou.

Národní sportovní agentura zveřejnila Výzvu MŮJ KLUB 2023 – POHYB A ZDRAVÍ. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, u kterých mládež sportuje jedenkrát týdně. Z výzvy je zřejmé, že bez datové schránky se žadatelé neobejdou.

 

NA CO JE MOŽNÉ DOTACI POUŽÍT?

Dotaci je možné využít na následující oblasti podpory:

 

sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku 3 až 14 let (ročníky 2020 až ročníky 2009),

zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce žadatele.

Sportovec může být zařazen do žádosti Výzvy 24/2022 – „Můj klub 2023 Pohyb a zdraví“  pouze za předpokladu, že nebyl tento sportovec (stejné RČ) u stejného žadatele (stejné IČO) zařazen v rámci žádosti o poskytnutí dotace do seznamu sportovců v jakékoliv kategorii sportovců dle bodu 12.4. Výzvy 21/2022 – „Můj klub 2023“.

 

Oprávnění žadatelé a způsobilé náklady jsou identické jako v řádné výzvě Můj klub 2023, s výjimkou zabezpečení údržby a provozování sportovních zařízení, která ve výzvě MK23 Pohyb a zdraví není zahrnuta.

 

Částka určená na jedno dítě je jednotná, a to ve výši 900 Kč.

 

KDY A JAK SE ŽÁDOST PODÁVÁ?

Žádost je možné podávat v termínu od 12:00 hodin dne 16. listopadu do 12:00 hodin dne 16. prosince 2022, a to výhradně na elektronickém formuláři, který je součástí Rejstříku sportu, a odeslat v rámci Jednotného dotačního portálu (JDP).

 

Odesláním žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím JDP není žádost ještě podána. Vyplněný elektronický formulář je nutné vygenerovat ve formátu PDF a zaslat – včetně všech příloh – datovou zprávou do datové schránky poskytovatele.

 

JINÝ ZPŮSOB PODÁNÍ NEŽ PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÉ SCHRÁNKY NENÍ MOŽNÝ.

 

Důležité informace:

  • ID datové schránky (DS) poskytovatele je vnadiz2
  • datová zpráva musí být označena číslem žádosti
  • datová zpráva musí být podána z datové schránky žadatele nebo datové schránky zmocněnce
  • nově se žádost zasílá vč. všech příloh
  • žádost o poskytnutí dotace je podána okamžikem doručení zprávy do DS poskytovatele

VYUŽITÍ IS ČUS PRO IMPORT DO REJSTŘÍKU SPORTU

Česká unie sportu již předloni vytvořila pro členské tělovýchovné jednoty a sportovní kluby, které využívají informační systém IS ČUS k evidenci členské základny, funkcionalitu – tlačítko „Export rejstřík“. Kluby si tak mohou jednoduše vyexportovat soubor s daty o sportovcích a trenérech bez nutnosti dalších úprav.

 

Žluté tlačítko „Export rejstřík“ naleznete po přihlášení do IS ČUS v sekci Členové či Oddíly, vždy na konci stránky v pravém rohu. Vygenerovaný export obsahuje již pouze osoby pro platný rejstříkový zápis – to jest sportovce a trenéry, velikost členské základny v exportu tedy může být menší než je celkový počet členů v IS ČUS! Po stažení souboru (formát *.csv) do počítače je třeba jej otevřít v programu Excel, uložit a teprve poté nahrát do Rejstříku!

 

Zdroj: www.ptupraha.cz (https://www.ptupraha.cz/2022/10/nsa-zverejnila-dotacni-vyzvu-muj-klub-2023-pohyb-a-zdravi/)

Vyhledávání

Novinky

Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců, sportovních kolektivů a osobností v oblasti sportu 2022

Město Hradec Králové ve spolupráci s Královéhradeckou unií sportu připravilo druhé společné vyhlášení nejúspěšnějších sportovců, sportovních kolektivů a osobností města Hradec…

více »

Přehled podpory zdravotních pojišťoven na pohybové a sportovní aktivity

Přinášíme vám informace o jedné z možných podpor vašim svěřencům, respektive jejich rodičům. Podporou mohou být příspěvky zdravotních pojišťoven na pohybové a sportovní…

více »

Zpravodaj ČUS č. 2/2023

Druhé vydání Zpravodaje České unie sportu v roce 2023 je již dostupné v online podobě. 

více »

KONFERENCE na podporu sportování mládeže v rámci ZODM 2023 v Královéhradeckém kraji

Pátý ročník konference na podporu sportování mládeže se uskutečnil v den zahájení Olympiády dětí a mládeže 22. ledna 2023 v Hradci Králové na Krajském úřadu Královéhradeckého…

více »

Projekt Darujeme kroužky dětem

DARUJEME KROUŽKY DĚTEM Projekt „Darujeme kroužky dětem“ pomáhá českým i ukrajinským rodinám v tíživé finanční situaci s úhradou nákladů na volnočasové aktivity dětí.…

více »

Formuláře pro vyúčtování neinvestičních výzev z roku 2022

Národní sportovní agentura zveřejnila na svém webu veškeré podklady k vyúčtování neinvestičních výzev Provoz a údržba 2022, Můj Klub 2022 a Můj Klub 2022 - 2. kolo. …

více »
všechny novinky

Menu