Městské dotační programy 2022: Rozvoj a údržba sportovišť

 

 

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu nabízí v návaznosti na Pravidla pro poskytování finanční podpory veřejně prospěšným projektům možnost získání dotací z Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů v oblasti sportu pro rok 2022.

Žadatelem o dotaci může být právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty. Forma právní subjektivity není pro poskytnutí dotace podstatná.

 

Podání žádosti bude probíhat elektronickou formou prostřednictvím dotačního portálu města -www.dotace.mmhk.cz

V oblasti sportu pro rok 2022 jsou vypsány zatím tyto dotační programy:

 

1. Sportovní akce 2022 - I. kolo

- datum zahájení výzvy 3.11. 2021 8.00 hod.

- datum ukončení výzvy 24.11. 2021 17.00 hod. 

UKONČENO

 

2. Rozvoj a údržba sportovišť

- datum zahájení výzvy 10.1. 2022 8.00 hod.

- datum ukončení výzvy 26.1. 2022 17.00 hod. 

Podrobnosti k vyhlášenému programu naleznete ZDE. 

Obrázky

Menu