Jakub Lejsek zvolen do výboru České unie sportu

Ve středu 26.6. zvolila Valná hromada České unie sportu nový výkonný výbor. Jedním z kandidátů byl i předseda našeho okresního sdružení Jakub Lejsek, kterému se podařilo mandát získat.

A k tomu říká: ,,Je to pro mě velký závazek, který hodlám pro Královéhradecký a Pardubický kraj naplňovat.“ Česká unie sportu má před sebou nelehké velké úkoly, a to například participace na novém zákonu o sportu, příprava realizace přestavby sportovního centra Nymburk a rekonstrukce Strahova. Předsedou ČUS se stal opětovně Miroslav Jansta. Ve výkonném výboru nechybí jména významných předsedů velkých sportovních svazů, jako jsou Marek Pakosta, Petr Fousek a Libor Varhaník. Generálním sekretářem byl zvolen Jan Boháč.

 

V půlce června předcházela okresní Valná hromada Královéhradecké unie sportu. Po procedurálních záležitostech přednesl předseda Jakub Lejsek zprávu o činnosti od poslední Valné hromady v roce 2022. Česká unie sportu je největší sportovní organizací v ČR a čítá přes 1 milión členů, jen na okresu Hradec Králové je evidováno skoro 22 tis. členů, 143 spolků, 260 oddílů a 134 sportovních zařízení, kde je organizováno mnoho sportovních aktivit pro všechny věkové kategorie.  Ekonomické informace pak připojila tajemnice KHUS Milena Fridrichová.

Mimojiné zaznělo, že velice dobře funguje komunikace, mezi okresní ČUS a městem Hradec Králové, jak s úředníky tak i s politiky, s kterou souvisí naše sportovní činnost. Zazněly informace o vyhlášení sportovců roku, pořádaném dnu náborů a sportu a souvisejícím moderním webem okresní organizace. Byl připomenut pravidelný maping sportovišť naší okresní organizace a nedávná návštěva našeho okresu předsedou Národní sportovní agentury Ondřejem Šebkem.  Člen výboru Matěj Klimeš přednesl informace o chystaných sportovních akcích k 800. výročí města.

 

Na závěr Jakub Lejsek poděkoval za práci všem sportovním klubům a jejich členům a také celému tříčlennému kolektivu sekretariátu, revizní komisi a členům Výkonném výboru.