Evidence skutečných majitelů (aktualizováno)

 

EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ (AKTUALIZOVÁNO)

Do evidence skutečných majitelů se od 1.6.2021 jako skutečný majitel spolku automaticky propíše fyzická osoba, která byla zapsána v rámci zápisu do veřejného rejstříku jako člen jeho statutárního orgánu. Spolky již nebudou muset dělat zápis samy. Do té doby však platí dosavadní právní režim, který ukládá např. bankám v rámci boje proti praní peněz kontrolu klientů (i spolků) v evidenci skutečných majitelů.

JUDr. Alexander Vachta připravil analýzu stávající právní situace, kdy od 1.6.2021 dochází k odlehčení administrativy spolků při automatickém soudním přezápisu skutečného majitele. Nicméně do 1.6.2021 se spolky nachází v „bludném vakuu“ a při nezapsání skutečného majitele se potenciálně vystavují nebezpečí přechodné blokace bankovního účtu.

KOMPLETNÍ ZPRÁVU JUDR. VACHTY SI MŮŽETE PŘEČÍST ZDE.

 

Původní článek 

Evidence údajů o skutečných majitelích je informační systém veřejné správy, do kterého se zapisují zákonem vymezené údaje – jsou zde evidováni skuteční majitelé právnických osob zapsaných do jednoho z veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a skuteční majitelé svěřenských fondů zapsaných do evidence svěřenských fondů. Povinnost zápisu se týká spolků i pobočných spolků.

Přesto, že jsou sportovní spolky založeny na principu demokratického rozhodování a členové nemají žádnou majetkovou účast na spolku, má sportovní spolek povinnost evidovat své skutečné majitele. Totéž platí i pro pobočný spolek (návrh na zápis ovšem podává spolek hlavní).

Z uvedeného vyplývá, že nejčastěji se bude u sportovního spolku jednat o situaci, kdy do evidence skutečných majitelů bude spolek zapisovat svůj statutární orgán. Pokud má spolek podle svých stanov individuální statutární orgán (např. předsedu) zapíše se do evidence jen předseda. Jestliže má spolek statutární orgán kolektivní (např. výbor) zapíšou se do evidence všichni členové takového orgánu.

 

Další důležité informace:

  • Evidence skutečných majitelů je neveřejná – nelze do ní tedy obecně nahlížet, ani v ní vyhledávat.
  • Podání návrhu na zápis údajů do evidence skutečných majitelů není u spolků zpoplatněno.
  • U pobočných spolků podává návrh na zápis spolek hlavní.
  • S případným nesplněním evidenční povinnosti nejsou v současnosti spojeny žádné přímé sankce. Nesplnění povinnosti však může mít negativní důsledky (např. banka, která při kontrole nenalezne subjekt v tomto neveřejném rejstříku, může zamítnout žádost o zřízení bankovního účtu).
  • V případě, že soud neprovede zápis, vyrozumí spolek o důvodech neprovedení zápisu.
  • V případě provedení zápisu soud spolek nevyrozumí. Vzhledem k tomu, že do evidence skutečných majitelů nelze nahlédnout a provedení zápisu si ověřit, je potřeba v inteligentním formuláři vyplnit emailovou adresu, na kterou přijde potvrzení zápisu.
  • Právnické osoby zapsané do dalších veřejných rejstříků (tj. zejména spolky, nadace, ústavy) by měly svého skutečného majitele zapsat do 1. ledna 2021.

Zápis je sám o sobě velice jednoduchý.

 

Formulář naleznete ZDE.

Jak postupovat při vyplnění formuláře naleznete v příloze níže!

 

Zdroj: ptupraha.cz

Obrázky

Menu