Aktuální vládní nařízení ve vztahu ke sportu platné od 10.5.!

 

Článek přináší aktuální omezení a krizová opatření, která se dotýkají sportovního prostředí.

Od 10.5. mohou svazem organizovaní sportovci do 18 let sportovat společně až ve 30 lidech na venkovním sportovišti o výměře min. 15m² na 1 osobu, podmínkou je testování. Vnitřní sportoviště zůstávají uzavřena.

OMEZENÍ PLATNÁ OD 10.5. 00:00 HOD

Vláda na svém mimořádném jednání 6.5. schválila aktualizaci opatření Ministerstva zdravotnictví. Mimořádné opatření č. j.: MZDR 14601/2021-7/MIN/KAN obsahuje velké rozvolnění pro obchod a služby. Bohužel nadále omezuje provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti. Výjimku mají stejně jako v minulých obdobích pouze školy a profesionální sportovci.

Sport na venkovních sportovištích je rozšířen na skupiny až o 30 lidech, nicméně nadále se týká pouze sportovní přípravy amatérských sportovců mladších 18 let, organizované sportovními svazy při dodržení podmínky, že na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště. Účastníci musí klubu prokázat negativní test či jinou formu potvrzení (viz. níže). Opatření nově definuje údaje, které musí klub o účastnících evidovat: identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo); tuto evidenci klub uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovní přípravy.

 

Účastník sportovní přípravy se před zahájením tréninku musí klubu prokázat jednou z následujících podmínek:

  • prokáže, že absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • prokáže, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • prokáže, že osobě byl vystaven certifikát MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
  • prokáže, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RTPCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo
  • prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
  • doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jeho zákonného zástupce, že ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
  • podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARSCoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Kluby organizující sportovní přípravu prokázání podmínek musí kontrolovat a účastníku, který nesplní výše zmíněné podmínky, resp. v případě účastníka, kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na sportovní přípravě.

 

Zdroj: ptuptraha.cz

Obrázky

Menu