POZVÁNKA a materiály ke stažení VH TSUT Trutnov 12.12.2018

 

TSUT   Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z.s.

Národní 199, 541 01 TRUTNOV, kontakt: 731 148 179, 731 148 104, e-mail: tsut@volny.czwww.cushk.cz/tu

 

URČENO :

Tělovýchovným jednotám,                                                                    

sportovním klubům a okresním sportovním svazům

sdruženým v TSUT Trutnov a členům VV TSUT a RK TSUT Trutnov

   

 

Věc: VALNÁ HROMADA TSUT                               V Trutnově 12. 11. 2018

    

 

P O Z V Á N K A

 

                                                      Vážení sportovní přátelé,

 

na základě stanov TSUT Trutnov, z.s. rozhodl její výkonný výbor svolat Valnou hromadu na

 

STŘEDU  12. 12. 2018 od 16.30 hodin

 

V zasedací místnosti

Národního domu, I. patro,

Národní 199, Trutnov

Ostatní materiály obdrží delegáti při prezenci před zahájením valné hromady.

Každá tělovýchovná jednota, sportovní klub a okresní sportovní svaz bude na valné hromadě

zastoupen jedním delegátem (nejlépe předsedou či tajemníkem).

 Tomuto delegátovi vyplní a potvrdí TJ/SK či svaz mandát, kterým se prokáže při prezenci.

mandát nebude zasílán poštou, bude ke stažení včetně programu, jednacího řádu na

www.cushk.cz/tu  

 

Žádáme o dochvilnost delegátů a také o to, aby setrvali až do ukončení jednání,

 které se předpokládá v 18.00 hodin.

Cestovné nebude hrazeno.

                                                      Se sportovním pozdravem

                                                                                          Jaroslav Havlina  v.r.

                                                                                                  předseda VV TSUT

 

Vyhledávání

Novinky

POZVÁNKA na zasedání výkonného výboru TSUT Trutnov, z.s. a SCS Trutnov 3. září 2019 (úterý) od 15.30 hod.

POZVÁNKA na zasedání výkonného výboru TSUT Trutnov, z.s. a SCS Trutnov 3. září 2019 (úterý) od 15.30 hod. TSUT Trutnov – zasedací místnost TSUT ul. Národní 199, 3 patro

více »

Zápis č. 2 VV TSUT Trutnov ze dne 2.7.2019

Zápis č. 2 VV TSUT Trutnov ze dne 2.7.2019

více »

ROZDĚLENÍ DOTACÍ ›› Můj klub 2019 - přehled vyplacených finančních prostředků k 15.05.2019

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy zveřejňuje přehled vyplacených finančních prostředků rozdělených v rámci Výzvy MŮJ KLUB 2019. Informace o přidělených dotací jsou…

více »

Nové úrazové pojištění členů ČUS od 1. 2. 2019 u Pojišťovny VZP, a.s.

Český olympijský výbor uzavřel od 1. 2. 2019 pro celé sportovní prostředí ČR novou úrazovou pojistku s Pojišťovnou VZP, a.s. Všechny subjekty sdružené v České…

více »

Pokyn k aktualizaci údajů pasportu sportovních zařízení a Pokyn k aktualizaci finančních výkazů SK/TJ sdružených v ČUS za rok 2018.

Vážení sportovní přátelé,   v příloze Vám posíláme Pokyn ke statistickému šetření stavu členské základny ČUS, Pokyn k aktualizaci údajů pasportu sportovních…

více »

Přihláška "SPORTUJ S NÁMI 2019"

Přihlašování akcí do dalšího ročníku projektu probíhá od 1. do 30. listopadu 2018. https://www.cus-sportujsnami.cz/  

více »
všechny novinky