Svolání volební 38. valné hromady České unie sportu

 

Svolání 38. valné hromady České unie sportu, z. s. 
 
 
Vážení sportovní přátelé, 
 
v souladu se Stanovami České unie sportu svolává Výkonný výbor ČUS (usnesením per rollam č. 20/44/573 ze dne 18. 3. 2020) 
 
38. valnou hromadu České unie sportu, z.s.   na středu 17. června 2020 od 10:00 hod.  Jednání se uskuteční ve Sportovním centru Nymburk (Nymburk, Sportovní 1801) 
 
 
Pozvánka s návrhem programu spolu s organizačními pokyny, Vám bude zaslána v termínu daném Stanovami ČUS. 
 
              V úctě             
              JUDr. Miroslav Jansta, v.r.                                  předseda ČUS 
 
 

Vážení sportovní přátelé, 

na základě usnesení VV ČUS Vám v tomto e-mailu zasíláme informaci o svolání volební, 38. valné hromady České unie sportu, která by se měla uskutečnit ve středu 17. června 2020 ve Sportovním centru Nymburk.  
Přiložené dokumenty obsahují :
- informaci o svolání 38. VH ČUS
- návrh jednacího řádu
- návrh volebního řádu
- metodiku podávání kandidatur včetně vzoru podávání kandidatur.
Jednací řád, volební řád, i metodika podávání kandidatur je předkládána stejná, jako při předchozí volební valné hromadě ČUS v roce 2016. Legislativní rada VV ČUS provedla v dokumentech použitých v roce 2016 pouze drobné formální korekce.

Pokud by z důvodu mimořádných opatření souvisejících s epidemií koronaviru nebylo možno 38. VH ČUS  uskutečnit v termínu, budeme Vás včas informovat.
Valnou hromadu zatím VV ČUS připravuje podle standardního scénáře, proto Vám dává v potřebném předstihu připojené informace.

Se sportovním pozdravem

Mgr. Jan Boháč
generální sekretář ČUS

Vyhledávání

Novinky

Svolání volební 38. valné hromady České unie sportu

  Svolání 38. valné hromady České unie sportu, z. s.      Vážení sportovní přátelé,    v souladu se Stanovami České unie sportu…

více »

Nemožnost konání valné hromady spolku TJ/SK

Nemožnost konání valné hromady spolku Z usnesení Vlády ČR č. 215 a č. 279 (zákaz volného pohybu osob na území ČR) vyplývá, že je zakázáno vše, co není z obecného…

více »

Opatření státu ke snížení ekonomického dopadu nouzového stavu

https://www.cuscz.cz/novinky/opatreni-statu-ke-snizeni-ekonomickeho-dopadu.html

více »

Sportovní kluby, národní sportovní svazy a nouzový stav v ČR - valné hromady, náhrada škody a další dotazy

Odkaz zde: https://www.cuscz.cz/novinky/sportovni-spolky-a-nouzovy-stav-v-cr.html

více »

Náhradní termín pro sportovce roku KHK

Účastníkům galavečera NSR 2019

více »

MIMOŘÁDNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ - COVID 19 ! informace z ČUS Praha

Vážení sportovní přátelé, na webových stránkách ČUS - https://www.cuscz.cz/novinky/mimoradna-bezpecnostni-opatreni-covid-19-nove.html naleznete aktuální informace k…

více »

Zpravodaj ČUS Praha č. 1/2020

OBSAH Zpravodaje ČUS 1/2020 (Aktuální Zpravodaj si můžete také stáhnout na webu: https://www.cuscz.cz/o-nas/zpravodaj-cus.html )

více »

Výzva na program MŮJ KLUB na rok 2020

MŮJ KLUB 2020 - výzva

více »

MŮJ KLUB 2019 - PŘEHLED VYPLACENÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Praha, 20. září 2019  - Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy zveřejňuje přehled vyplacených finančních prostředků rozdělených k 19.09.2019 v rámci Výzvy MŮJ KLUB 2019.…

více »
všechny novinky