Komise vesnické tělovýchovy

Komise vesnické tělovýchovy při OS ČUS v Náchodě pracuje jako jediná v České republice nepřetržitě od roku 1967 do dnešního dne. Je složena z 9 zástupců vesnických TJ. Schází se minimálně 4 x ročně. Na svých zasedáních hodnotí konané soutěže, určuje pořadatele závodů a turnajů, projednává protesty a připomínky z TJ a zajišťuje finanční prostředky.

         Jedenkrát ročně v měsíci listopadu se schází všechny soutěžící vesnické organizace na „Slavnostním vyhlášení výsledků“, při kterém probíhá vyhlášení výsledků soutěže za uplynulý rok, odměňují se nejlepší organizace a schvalují se veškeré změny organizačních zásad. Dále zde všichni účastníci obdrží rozpisy a rozlosování soutěží na příští soutěžní ročník.

         Cílem vesnických soutěží je zapojit do pravidelné celoroční sportovní činnosti co nejvíce občanů vesnic našeho okresu. Ve vesnických soutěžích má možnost sportovního vyžití každý vesnický sportovec starší tří let. Celý rok se soutěží v 5 kolektivních sportech (stolním tenise, florbalu, nohejbalu, volejbalu a malé kopané) a v 9 individuelních sportech (běhu na lyžích, stolním tenise, gymnastickém čtyřboji, atletice, duatonu, plavání, přespolního běhu , víceboji zdatnosti a silničním běhu). Soutěžící jsou rozděleni do 22 věkových kategorií od 3 – 70 let v individuelních sportech a 3 věkových kategoriích v kolektivních sportech (muži nebo ženy, dorostenci nebo dorostenky a žáci či žákyně).     

Pravidelně bylo do vesnických soutěží přihlášeno 20 vesnických organizací. O tom, že je tato soutěž pro vesnické sportovce prospěšná svědčí několik statistických údajů z loňského ročníku.

            V individuelních i v kolektivních sportech bylo zapojeno celkem 1265 jednotlivců z 18 organizací. Soutěžilo 78 družstev a odehráno bylo 184 utkání. V letošním roce probíhá již 48. ročník vesnických soutěží.

Předsedou komise je ing. Josef Míl ze Sokola Velká Jesenice.

Vyhledávání

Novinky

Stav žádostí TJ, SK v programu VIII MŠMT

Stav žádosti může žadatel sledovat v IS SPORT. Pokud byla žádost v IS SPORT řádně podána, tak je stav „Podaný“, v momentě kdy žádost zkontrolujeme, tak bude stav „Formálně…

více »

Nové číslo Zpravodaje ČUS

Vyšlo nové číslo Zpravodaje ČUS č. 3/2017  

více »

ČUS k boji proti dopingu

Česká unie sportu vítá a podporuje aktivity všech sportovních svazů v antidopingové prevenci a zveřejňuje "Otevřený dopis Výkonného výboru ČUS k boji proti dopingu"  .

více »

Nová smlouva Pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů ČUS

Představitelé Čekého olympijského výboru a pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a. s., podepsali 31.12.2016 novou smlouvu o Pojištění trenérů a cvičitelů, která se…

více »

Nová smlouva Úrazového pojistění

Všechny subjekty sdružené v České unii sportu, tedy národní sportovní svazy, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, okresní sdružení a krajské…

více »

Finanční výkazy ČUS za rok 2016

Na stránkách Informačního systém ČUS byl zpřístupněn  formulář pro vkládání Výkazů hospodaření za rok 2016 - https://iscus.cz/login  .     Výkaz…

více »

PF 2017

Hodně zdraví a štěstí v roce 2017 přeje VV OS ČUS Náchod       

více »

Sportovec roku 2016

Jako každoročně vyhodnotí  VV OS ČUS v Náchodě ve spolupráci s Náchodským deníkem nejlepší  sportovce,  kolektivy  a  trenéry,   kteří …

více »

Aktualizace stavu členské základny a pasportu

TJ, SK obdržely Pokyn ke statistickému šetření stavu členské základny ČUS, Pokyn k šetření o stavu majetku a Pokyn k aktualizaci finančních výkazů SK/TJ sdružených v ČUS…

více »

Spolky jsou bez poplatků

Na základě zákona č. 161/2016 Sb. ze dne 4. 5. 2016, který upravuje Zákon ČNR č. 549/1991Sb. o soudních poplatcích, jsou veškeré zápisy do spolkového rejstříku od…

více »

Zveřejňování účetních výkazů ve Sbírce listin ve spolkovém rejstříku

  V roce 2015 schválil Parlament ČR zákon č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. V přechodných ustanoveních velké novely zákona o účetnictví…

více »

Informace ke změně názvu spolků

 V návaznosti na množící se názory, že již nebude třeba, aby si spolky do svých názvu doplnily text označující jejich právní formu (zkratka „z.s.“, text „spolek“ či „zapsaný…

více »
všechny novinky