Komise vesnické tělovýchovy

Komise vesnické tělovýchovy při OS ČUS v Náchodě pracuje jako jediná v České republice nepřetržitě od roku 1967 do dnešního dne. Je složena z 9 zástupců vesnických TJ. Schází se minimálně 4 x ročně. Na svých zasedáních hodnotí konané soutěže, určuje pořadatele závodů a turnajů, projednává protesty a připomínky z TJ a zajišťuje finanční prostředky.

         Jedenkrát ročně v měsíci listopadu se schází všechny soutěžící vesnické organizace na „Slavnostním vyhlášení výsledků“, při kterém probíhá vyhlášení výsledků soutěže za uplynulý rok, odměňují se nejlepší organizace a schvalují se veškeré změny organizačních zásad. Dále zde všichni účastníci obdrží rozpisy a rozlosování soutěží na příští soutěžní ročník.

         Cílem vesnických soutěží je zapojit do pravidelné celoroční sportovní činnosti co nejvíce občanů vesnic našeho okresu. Ve vesnických soutěžích má možnost sportovního vyžití každý vesnický sportovec starší tří let. Celý rok se soutěží v 5 kolektivních sportech (stolním tenise, florbalu, nohejbalu, volejbalu a malé kopané) a v 9 individuelních sportech (běhu na lyžích, stolním tenise, gymnastickém čtyřboji, atletice, duatonu, plavání, přespolního běhu , víceboji zdatnosti a silničním běhu). Soutěžící jsou rozděleni do 22 věkových kategorií od 3 – 70 let v individuelních sportech a 3 věkových kategoriích v kolektivních sportech (muži nebo ženy, dorostenci nebo dorostenky a žáci či žákyně).     

Pravidelně bylo do vesnických soutěží přihlášeno 20 vesnických organizací. O tom, že je tato soutěž pro vesnické sportovce prospěšná svědčí několik statistických údajů z loňského ročníku.

            V individuelních i v kolektivních sportech bylo zapojeno celkem 1265 jednotlivců z 18 organizací. Soutěžilo 78 družstev a odehráno bylo 184 utkání. V letošním roce probíhá již 48. ročník vesnických soutěží.

Předsedou komise je ing. Josef Míl ze Sokola Velká Jesenice.

Vyhledávání

Novinky

Prodloužení termínu - Program VIII

MŠMT prodloužilo termín pro podávání žádostí v Programu č. VIII - Organizace sportu do 15. 12. 2016.   Více zde

více »

Pokyny pro podávání žádostí na MŠMT - VIII.

Pro zájemce o žádosti o dotaci MČMT na program VIII.  v příloze přehled příloh vycházející ze stránek MŠMT k datu  16. 11. 2016.   Vzhledem  k…

více »

Podávání žádostí na MŠMT na rok 2017

MŠMT zveřejnilo na svých stránkách neinvestiční dotace na období 2017 - 2019. Podrobné informace : http://www.cushk.cz/na/statni-dotace-2017-1008/

více »

Nové číslo Zpravodaje ČUS

Vyšlo nové číslo Zpravodaje ČUS č. 8/2016 Je poměrně rozsáhlé a obsahuje zásadní informace k EET

více »

Aktualizace stavu členské základny a pasportu

TJ, SK obdržely Pokyn ke statistickému šetření stavu členské základny ČUS, Pokyn k šetření o stavu majetku a Pokyn k aktualizaci finančních výkazů SK/TJ sdružených v ČUS…

více »

MŠMT uveřejnilo 2. kolo rozdělení investičních dotací

MŠMT na svých stránkách uveřejnilo rozdělení investičních dotací ve 2. kole 2016. Rozdělení ZDE

více »

Výzva na podávání žádostí na investiční program na rok 2017

MŠMT na svých stránkách uveřejnilo výzvu na podávání žádostí na investiční program 133510 na rok 2017 http://www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-pro-rok-2017-program-133510

více »

Vyúčtování programu VIII v roce 2016

pro potřeby SK/TJ, které v r. 2016 obdržely neinvestiční dotaci z programu MŠMT č. VIII, a dosud neodeslaly vyúčtování, zpracoval Odbor vnitřní ekonomiky České unie…

více »

3. část rozdělení dotací MŠMTprogram VIII

na stránkách MŠMT byl zveřejněn seznam III. části zpracovaných žádostí v Programu VIII (viz Příloha) Více informací naleznete na stránkách MŠMT http://www.msmt…

více »

Program MŠMT VIII - organizace sportu v roce 2016

TJ, SK (sdružené v Okresním sdružení České unie sportu Náchod) získaly dotace v roce 2016 v programu MŠMT  VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech a…

více »

Spolky jsou bez poplatků

Na základě zákona č. 161/2016 Sb. ze dne 4. 5. 2016, který upravuje Zákon ČNR č. 549/1991Sb. o soudních poplatcích, jsou veškeré zápisy do spolkového rejstříku od…

více »

2. část rozdělení dotací MŠMT program VIII.

na stránkách MŠMT byl zveřejněn seznam II. části zpracovaných žádostí v Programu VIII (viz Příloha) Více informací naleznete na stránkách MŠMT http://www.msmt.cz…

více »

Zveřejňování účetních výkazů ve Sbírce listin ve spolkovém rejstříku

  V roce 2015 schválil Parlament ČR zákon č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. V přechodných ustanoveních velké novely zákona o účetnictví…

více »

Informace ke změně názvu spolků

 V návaznosti na množící se názory, že již nebude třeba, aby si spolky do svých názvu doplnily text označující jejich právní formu (zkratka „z.s.“, text „spolek“ či „zapsaný…

více »
všechny novinky