Soubor usnesení z valné hromady 22.10.2014

USNESENÍ č. I/1 -  ke zprávě o činnosti ganizace od VH 5. 11. 2013

valná hromada schvaluje

 • zprávu o činnosti Královéhradecké unie sportu od VH 5. 11. 2013
   

USNESENÍ č. I/2 -  k informaci o závěrech VH ČUS

valná hromada bere na vědomí

 • informaci o jednání a závěrech VH ČUS  26. 4. a 27. 9. 2014 v Nymburce
   

USNESENÍ č. I/3 - ke zprávě o hospodaření KHUS za rok 2013

valná hromada schvaluje

 • plnění rozpočtového provizoria Královéhradecké unie sportu za rok 2013
   

USNESENÍ č. I/4  - ke zprávě revizní komise

valná hromada schvaluje

 • zprávu revizní komise ke zprávě o hospodaření Královéhradecké unie sportu
  za rok 2013
   

USNESENÍ č. I/5 - k volbám

valná hromada schvaluje

 • zprávu volební komise o výsledku voleb na období 2014 – 2018

Do VV KHUS byli zvoleni:

 • předseda Jiří Pavlíček, členové Milena Fridrichová, Luboš Hodný, František Pluhař, Tomáš Renčín
 • Do revizní komise KHUS byly zvoleny: Jaroslava Dittrichová, Jaroslava Široká, Dagmar Térová
   

USNESENÍ č. I/6  -  k návrhu rozpočtového provizoria na rok 2014

valná hromada schvaluje

 • rozpočtové provizorium Královéhradecké unie sportu na rok 2014

 

USNESENÍ č. I/7 - k předložené novele stanov

valná hromada schvaluje

        a)  předloženou novelu stanov včetně doplnění názvu na Královéhradecká unie
             sportu, z. s.

        b)  výběr členských příspěvků a poskytnuté příspěvky dle předloženého návrhu

a ukládá

 • výkonnému výboru, provést příslušné kroky k provedení registrace změny stanov u Krajského soudu v Hradci Králové
   

Usnesení byla přijata všemi delegáty, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Za správnost: Ing. Karel Pejchal, předseda návrhové komise

Soubory ke stažení

Vyhledávání

Novinky

Rozdělení státního rozpočtu pro sport-Program VIII

Neinvestiční dotace na rok 2017 PROGRAM VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech

více »

Naděje královéhradeckého sportu 2016

Ve středu 8. února 2017 se v sále Filharmonie Hradec Králové uskutečnilo vyhlášení nejúspěšnějších sportovců a sportovních kolektivů v kategorii mládeže.Slavnostního večera se…

více »

Nejúspěšnější sportovec roku 2016

Neúspěšnějším sportovcem Hradce Králové roku 2016 se stal judista Judoclubu Hradec Králové  Pavel Petřikov. Výsledky ankety vyhlášené na galavečeru v sále Filharmonie dne 1.2…

více »

POVINNOST zveřejňování účetních výkazů.......

POVINNOST zveřejňování účetních výkazů ve Sbírce listin ve spolkovém rejstříku V roce 2015 schválil Parlament ČR zákon č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o…

více »

Projekt ČUS Sportuj s námi

Česká unie sportu připravila projekt na podporu sportování široké veřejnosti ČUS SPORTUJ S NÁMI. Cílem projektu je motivovat veřejnost k širšímu aktivnímu zapojení do sportovních…

více »
všechny novinky

Menu